O.Š. „IVO ANDRIĆ“

U školi odbojke Ivo Andrić treninzi se održavaju u velikoj sali u sledećim terminima:

Ponedeljak: od 18:00 do 19:00 časova

Petak: od 20:00 do 21:00 čas.

Informacije na telefon:
069/298-05-65, Draško

065/3-209-209, Aleksandra