PREDTAKMIČARKE

Predtakmičarska selekcija

Termini treninga:

Utorak :  20.00- 21.00 OŠ Veselin Masleša

Subota :  11.00 – 12.00 OŠ Veselin Masleša

Nedelja : 11 – 12  OŠ Veselin Masleša

Trener: Živanović Suzana

Kontakt:  060 85 16 507